OÚ Ostřetice

PřihlášeníKdo je online
Právě připojeni - hostů: 4 

Historie sboru

Jako první písemný doklad o založení sboru je zápis obecního zastupitelstva ze dne 22.3.1895, kdy předmět jednání bylo vyzvání okresní hasičské jednoty Klatovy k zřízení hasičského sboru v Ostřeticích. Založení dobrovolného sboru nutila občany pomáhat při neštěstí svých spoluobčanů, při ochraně majetku před požáry, kdy pomoc musí být organizovaná a sbor vybaven výstrojí

Největší podíl na založení sboru měli bratři Hájkové, Jan Bureš, Václav Popelík, Emanuel Vacovský a Jakub Hájek. Pro zajištění finančních prostředků pro sbor obec prodala pozemky pod vojenské cvičiště a za přispění občanů kupuje v roce 1896 ruční stříkačku za 650 zlatých. Prvním sborovým starostou byl zvolen Emanuel Hrabík a prvním velitelem František Hrabík. Tito jmenovaní položili všichni společně, po obtížích první kameny k založení hasičského sboru v Ostřeticích, který po uplynutí 100 let trvání byl po celý tento čas vždy akceschopný.

Jako první činní členové byli – Emanuel Kanta, Jan Kanta, Max Kanta, Václav Klička, Emanuel Klička, František Svoboda, Matěj Svoboda, Bartoloměj Kubalík, Josef Duchek, Emanuel Vacovský, Václav Sedlák, Josef Popelík a František Vacovský – uvádíme je proto, že někteří starší se na tato jména dobře pamatují. Během trvání sboru vystřídal se velký počet členů a vyskytují se případy, že hasičské myšlence slouží i 4 generace rodů.

V tehdejší době neměl sbor hasičský jenom úkol ochrany majetku, ale plně se zapojoval jak po stránce národní, tak i kulturní. Na vesnici nebylo jiného spolku, který by sdružoval dění v obci. Rok 1898 byl bohatý na činnost sboru, kdy se konalo 8 cvičení, výjezd k 2 požárům a účast na dvou národních slavnostech F. Palackého a to v Klatovech a Předslavi.

V roce 1902 byl pro naši obec významný 6. červen, kdy se pořádal u nás župní sjezd a valná hromada župy – kdy se sjely všechny sbory celého okresu. Na tomto sjezdu promluvil zdejší rodák z č.p. 2 Dr. Sedlák Jan, poslanec říšského sněmu ve Vídni.

Pro informaci uvádím tehdejší výzbroj členů uchovanou i v pozdějších letech: Pracovní bílé šaty plátěné, opasek se sekyrkou. Nadlezec a lezec vybaven šňůrou a karabinou, k tomu kožená přilba s hodnostním označením. Velitel měl chromovou přilbu se žlutým kohoutem, předvelitel pouze chromovou. Četař koženou přilbu se žlutým širokým páskem, I a II lezec s úzkým žlutým páskem, trubač neboli hornista přilbu s červeným kohoutem. Bylo to označení viditelné a snadno zapamatovatelné.

Po přestálých útrapách 1. světové války znovu začíná větší činnost po roce 1919. V roce 1917 měl sbor jen 7 členů a v roce 1921 stav stoupl na 25.

V roce 1923 staví sbor sušárnu na hadice a v roce 1927 nové hasičské skladiště. Hasičské skladiště bylo vybudování svépomocí, náklad byl pouze cihly a vápno, Sbor jezdil ke všem požárům do okolních vesnic, dostával poděkování za obětavou práci od pojišťoven i obcí.

V roce 1937 se kupuje motorová stříkačka od firmy Mára Poděbrady za 24.000,- Kč, byl to značný obrat v dění sboru, jiná výzbroj a starosti o zaplacení, vše se přehnalo.

16.5.1938 se ustavuje družstvo žen (11mladých dívek) a velitelkou byla Kubalíková Marie – byl to první ženský útvar v župě. V této době byl největší počet členů a to 49.

Smutný rok 1939 postihl celý náš národ i naši malou obec. Práce našeho sboru neustále pokračovala s různými omezením a nařízením, 5. května 1945 za raního rozbřesku vlál náš státní prapor na skladišti jako první v obci a tento den přijela do Klatov americká armáda.

Po válce se činnost rychle obnovuje akonají se okresní hasičské soutěže v Plánici, Myslovicích, Předslavi, Klatovech a sbor se umisťuje mezi předními družstvy.

Konec 40. a 50. let byl ve znamení zakládání družstev, což se negativně projevilo v činnosti našeho sboru. Počátkem 60. let došlo k aktivizaci našeho sboru, začali jsme se opět zúčastňovat soutěží a to i na okresní úrovni.

Bohužel své umění jsme si vyzkoušeli při posledním požáru v obci, který vypukl 26. září 1965 v č.p.2. Náš sbor se zúčastnil za 100 let okolo 50ti zásahů při požárech v Otíně, Třebícině, Nedaničkách, Bolešinech, Měcholupech aj., z toho v naší obci zasahoval 8x. Dle údajů byly některé požáry založeny a jiné se staly nešťastnou náhodou. Při požáru v roce 1917 a to v č.p. 17, 7 – se jednalo o největší požár v obci, došlo k úrazu popálením a zde plně zasahovala hasičská sanitní služba- Za zmínku stojí den 18.12.1927, kdy vypukl požár na Chaloupkách v neděli odpoledne (sněhu bylo 40cm a teplota -20°C), sjely se sbory Klatovy, Točník, Slavošovice a všem těmto sborům zamrzla stříkačka. Zásluhou Josefa Boška po jeho zkušenostech byla naše stříkačka uvedena do chodu a hasila požár. Sbor dostal pochvalu.

V roce 1970 sbor obdržel starší stříkačku PS8, která slouží našemnu hasičskému družstvu při všech soutěžích.

Další úkol stál před naším sborem počátkem 70. let, kdy v rámci akce Z byla vybudována nová hasičská zbrojnice. Největší podíl na výstavbě měli členové, ale i ostatní občané, kteří pomohli s výstavbou. Náklady na zbrojnici dle dostupných dokladů činily 120.000,- Kč při hodnotě díla 190.000,- Kč. Dne 9. června 1974 byla budova slavnostně předána do užívání a soutěže pořádané při této příležitosti se zúčastnilo 14 družstev dospělých a 6 družstev mládeže.

Druhá polovina 70. let byla ve znamení pořádání kulturních a sportovních akcí (zájezdy, taneční zábavy, turnaje v nohejbale a tenise). Nezapomínalo se ani na ženy, kdy jim bylo popřáno k MDŽ s malou pozorností.

První oslava trvání sboru byla u příležitosti 30. let trvání sboru, dne 3. června 1925, kdy hlavní projev měl Jan Bláha (řídící Předslavi), vzpomněl dějiny sboru a obětavých členů. Velká účast krojovaných děvčat z naší obce, družiny z Bolešin a družiny chlapců z Svrčovce. Byla to národopisná slavnost.

Další výročí se připomněla při výročních schůzích sboru (75, 80, 85). 29.6.1985 se konala slavnostní schůze u přiležitosti 90. let založení sboru v místním hostinci. Před schůzí se konala ve zbrojnici prohlídka staré techniky – včetně ruční stříkačky z roku 1896. Jako přítomní hosté byli za OHJ Přerost, za okrsek Pojar, Štampach, Motlík a jiní hosté. Jan Bureš st. Přednesl dějiny od založení sboru a vzpomínku na naše předcházející členy, již zesnulé.

V současné době přichází nová generace mladých hasičů, kteří se zapojují do soutěží a ostatního dění v obci.

Chceme připomenout práci všech již odešlých i stávajících členů. Z funkcionářských sborů bychom chtěli připomenout jména některých starostů – Jan Kanta, Jaroslav Kanta, Josef Šimánek, Josef Vlček a Václav Měsíček. Ve funkci velitele sboru působili – Jan Bureš, Josef Bošek, Václav Klička, Jaroslav Kanta, Ladislav Bělík, Jaroslav Bošek st., Jan Krůs a nynější velitel Jaroslav Bošek ml..

To je zhruba vzpomenutí práce hasičského sboru za uplynulých 100 let, nebyla to práce malá, byla to práce nejen při požárech, ale hlavní práce spočívala v předcházení požárů, v účelné prevenci. Zaítm naše práce byla vždy uznávaná jak od občanů, tak i nadřízených úřadů.

 

Přejeme si, aby se soulad a bratrství v hasičském sboru i nadále uchovalo.

Aktualizováno (Středa, 12 Leden 2011 22:25)

 
„Nedostane-li žena koho chce, běda tomu, koho dostane.“ Mark Twain