OÚ Ostřetice

PřihlášeníKdo je online
Právě připojeni - hostů: 2 

Zásady Pošumavské ligy

Z Á S A D Y

Pošumavské hasičské ligy okresu Klatovy

 

 1. Soutěž bude probíhat dle pokynů k hasičským soutěžím nebo pravidel požárního sportu. Před zahájením soutěže pořadatel sdělí rozhodčímu discipliny zda po skončení soutěže PHL bude následovat nástavba této soutěže, nejvýše však o počtu 9 družstev.

 1. Pořádající SDH se musí podrobit kalendáři soutěží zařazených do Pošumavské hasičské ligy. Nesmí dojít k souběhu dvou soutěží v jednom termínu. Kalendář soutěží bude upřesněn do 31. ledna v daném roce. Ukončení ligy bude 20. září.

 1. Rozhodčí v počtu 3-ti budou z důvodu regulérnosti na každou soutěž delegováni odbornou radou velitelů OSH Klatovy. Pořadatel zajistí dalších 5 rohodčích s platnou kvalifikací, zapisovatele a technickou četu.

 1. Soutěžní družstvo mužů nebo žen se musí přihlásit na soutěž nejméně 7 dní před konáním soutěže.

 1. Pořádající SDH stanový výši startovného, maximálně 200 Kč za soutěžní družstvo, z tohoto bude 50 Kč poukázáno OSH jako příspěvek na provoz časomíry a vyhodnocení PHL.

 1. Pořádající SDH zajistí vyrozumění všech přihlášených SDH o případném zrušení soutěže, včetně informování okresního sdružení hasičů /jen ze závažných důvodů/.

 1. Pořádající SDH zajistí, aby plocha, kde bude probíhat soutěž v požárním útoku odpovídala bezpečnosti soutěžících a provede vyhodnocení PHL po prvním kole.

 1. Velitel /vedoucí/ soutěžního družstva předá před začátkem soutěže pověřenému rozhodčímu vyplněnou přihlášku a členské průkazy soutěžního družstva opatřené fotografií /bez fotografie bude brán členský průkaz jako neplatný/. Občanský průkaz nenahrazuje průkaz členský. Pokud nepředloží celé soutěžní družstvo členské průkazy nebude připuštěno k soutěži.

 1. Soutěžní družstvo v rámci přípravy na plnění disciplíny požárního útoku při soutěžích PS osadí na požární stříkačku omezovač průtoku /1 ks bude součástí vozidla časomíry/ a po ukončení pokusu předají určenému rozhodčímu.

 1. Hodnocení zúčastněných družstev bude klasifikováno za každou soutěž následovně:

1 místo – 10 bodů

6 místo – 5 bodů

2 místo – 9 bodů

7 místo – 4 body

3 místo – 8 bodů

8 místo – 3 body

4 místo – 7 bodů

9 místo – 2 body

5 místo – 6 bodů

10 místo – 1 bod

11 místo a další bez bodů

V případě rovnosti časů u více družstev se započte těmto družstvům stejný počet bodů.

V případě rovnosti bodů při závěrečném hodnocení rozhoduje nejlepší docílený čas na požárním útoku v průběhu celé Pošumavské hasičské ligy /nepočítají se pož. útoky dle pravidel pož. sportu/.

Hodnocení soutěžních družstev mužů a žen bude prováděno odděleně.
Měření bude prováděno digitální časomírou /v případě poruchy digitálními stopkami/


  11. Pořadatel, který bude pořádat po soutěži PHL – memoriál, o pohár starosty atd. dodá pravidla soutěže 14 dnů předem na OSH Klatovy. V tomto kole může hostovat v družstvu pouze jeden závodník.

  12. Vyhodnocení Pošumavské hasičské ligy bude provedeno na posledním kole PHL a to 20.9.2014 v Tupadlech

 

Z pořádajících SDH bude pozván starosta a velitel.

 

Vedoucí ORV/Starosta OSH

Veith Josef

Aktualizováno (Pondělí, 03 Březen 2014 07:02)

 
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat